Category Archives: LỌC KHÍ, BỤI

Tại sao phải lọc khí, lọc bụi?

Trong quá trình sản xuất lượng bụi cũng như khí thải gây ô nhiễm phát tán rát nhiều.

Vì vậy cần thiết phải lọc khí, lọc bụi để đảm bảo cho nhu cầu sản xuất và môi trường.

Lọc khí thường sử dụng bông lọc, khung túi lọc, khung lọc tinh hay còn gọi là Hepa Filter hoặc Ulpa Filter.

Lọc bụi, lọc khử mùi trong nhà máy sản xuất.